कार्यक्रम शिक्षाको, अख्तियारी गृहको !

काठमाडौँ, १५ वैशाख  । चालु आर्थिक वर्षका शिक्षा सम्बन्धी जिल्लागत कार्यक्रमको अख्तियारी प्रशासन कार्यालयलाई दिइएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *