काठमाडौं महानगर पालिक मार्फत यश बर्ष को कम्पनी तथा ब्यक्तिगत तर्फ सबै भन्दा धेरै कर दाखिला गरि सम्मानित हुनु भयको मा आदरणीय श्री सौरभ ज्योती सर लाई धेरै धेरै बधाई छ ।