सरकारले गर्यो पानी जहाज सञ्चालनको तयारी

सकाररले सवैभन्दा पहिले कोशी नदीमा पानी जहाज सञ्चालनको तयारी गरेको छ । त्यसपछि अन्य नदीहरुमा जहाज चलाउने प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *