भ्रष्टाचारी भेटे अख्तियार नपर्खिनु, कालोमासो दलिदिनु’, भन्ने भनाइ किन रविन्द्रमाथी लागु भएन काजी जि ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *