भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी देवानी संहिता ऐन अनुसार अब विवाह हुँदा नयाँ प्रमाणपत्र पाइनेछ। नयाँ प्रमाणपत्रको नमूना भर्खरै राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। दर्ता गरेर विवाह गर्न के के चाहिन्छ त?

यसको लागि नाम, थर, उमेर, ठेगाना, पेशा, बाबु, आमा, बाजे, बज्यैको नाम, अघि विवाह भए वा नभएको र विवाह भएको भए वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको व्यहोरा तथा कम्तिमा दुई जना साक्षीसमेत चाहिन्छ।

कहाँ दर्ता गर्ने त ?

नेपालभित्र भए सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा।

नेपालबाहिर भए नि ?

नेपाल बाहिर हो भने राजदूतावास वा महावाणिज्यदूतावासमा निवेदन दिने। राजदूतावास वा महावाणिज्यदूतावासमा निवेदन दिने भए त्यो देशमा बसेको कम्तिमा १५ दिन हुनुपर्छ।