नेपाल सरकारले २५ भाद्र २०७८ मा ल्याएको बजेटबाट स्पंज आइरनमा भएको भंसार छूट तथा स्थानिय फलामे उत्पादनमा अन्तशुल्क नलाग्ने व्यवस्थाको यस संघ स्वागत गर्दछ। यस व्यवस्थाबाट नेपालमा उत्पादित फलामे छडको लागत प्रतिकेजी रु. ४/- ले घट्न जाने जानकारी गराउदछौँ।
बजेट पछिका तीन हप्तामा अन्तरास्ट्रिय बजारमा फलामे छडको कच्चा पदार्थ विलेट तथा विलेटको कच्चा पदार्थ स्पंज आइरनमा १२% भन्दा बढीले मूल्य वृद्धि भएको र सोबाट फलामे छड उत्पादनमा बढ्न जाने लागतमा नेपाल सरकारको बजेटका कारण घट्न गएको लागत मूल्य प्रति केजी रु ४/- घटाई फलामे छड बिक्रि वितरण गर्नुहुन सम्पूर्ण उद्योगीहरुलाई अनुरोध गर्दछौं।