भारतमा नयाँ बजेट सार्वजनिक भएको छ।भारतका अर्थमंत्री पियुश गोयलले मजदुरहरूलाई राहत दिने गरि बजेट ल्याएका छन । मजदुरहरूको लागि सरकारले प्रधान मंत्री शर्म योगी मंडना योजना शुरू गरेको छ। यस योजना अन्तर्गत १५ हजार रुपैयाँ पेंशन हरेक महिना ३ हजार रुपैयाँ पेंशनमा दिइनेछ। मजदुरहरूलाई कम्तिमा १ हजार रुपैयाँ र अधिकतम ३ हजार रुपैयाँ पेंशन दिइनेछ। उनले बताए कि रोजगारीको अवसर बढेको छ।

त्यस्तै २१ हजार भन्दा कम कमाउने कामदारहरूले ७ हजार रुपैयाँ बोनस पाउँछन्। 

२ करोड EPFO ​​खाता खोलियो १० करोड मजदुरहरुको लागि पेंशन योजना एकै समयमा, ईपीएफ कमाउनेहरूले ६ लाख रुपैयाँको बीमा पाउनेछन्।

पियुश गोयलले जनाएको छ कि पशुपालिका र माछा किसानहरूले २ प्रतिशत ब्याजको छूट पाउनेछन्। एमएसपी फसलको मूल्यको आधा। प्रधान मञ्च किसान सामन निधी योजना स्वीकृत २ हेक्टेयर सम्मको जग्गामा किसानहरूले हरेक वर्ष ६ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। किसानहरूको खातामा रकम ३ किस्तमा जान्छ। यसले १२लाख किसानहरूलाई लाभ पुऱ्याउँछ। यो योजना डिसेम्बर १ , २०१८ बाट लागू हुनेछ। किसानको कोषको लागि ७५ हजार करोड रुपैयाँ आवंटित गरिएको छ।