"> रोजगारीमा रहेका छोरा-छोरीले बृद्ध आमाबाबुको खातामा १० प्रतिशत रकम जम्मा नगरे कारवाही – www.agnijwala.com

रोजगारीमा रहेका छोरा-छोरीले बृद्ध आमाबाबुको खातामा १० प्रतिशत रकम जम्मा नगरे कारवाही

सार्वजनिक पद धारण गरेका, निजी संस्थाबाट नियमित पारिश्रमिक लिने, स्वरोजगार, ब्यापार व्यवसाय र निवृत्तिभरण पाइरहेकाहरुले आमाबाबुको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ । बाबुआमा सगोलमा भए संयुक्त र भिन्न बसेको भए दामासाही दुवैको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । जेष्ठ नागरिकलाई दुर्व्यवहार र र झुक्याएर सम्पत्ति दिनु दिनु गरे त्यसलाई अपराध मानिने भएको छ । त्यस्तो गर्ने ब्यक्तिलाई अब राज्यले दण्ड दिने प्रवक्ता बास्कोटाले बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *