/अदालतद्वारा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीको काम नगर्न आदेश

अदालतद्वारा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीको काम नगर्न आदेश

श्रीलंकाको एक अदालतले महिन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम नगर्न आदेश दिएको छ।