/अदालतद्वारा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीको काम नगर्न आदेश

अदालतद्वारा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीको काम नगर्न आदेश

Share on Social Media

श्रीलंकाको एक अदालतले महिन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम नगर्न आदेश दिएको छ।

Share on Social Media